Palijativna medicina je grana medicine koja je postojanjem neizlečivih bolesti sve više i više u fazi razvoja, proučavanja i napretka.
Njena srž je zbrinjavanje pacijenta u smeru ublažavanja ili eliminisanja tegoba koje su vezane za neizlečivu bolest, uz edukaciju porodice kao primarnog negovatelja.

Palijativna medicina se posvećuje pacijentu medicinskim timom koji će razgovarati sa pacijentom o njegovom stanju (anamneza), uvidom u medicinsku dokumentaciju se uputiti u njegove zdravstvene tegobe i individualnim pristupom pomoći pacijentu u ublažavanju tegobe.

Palijativna medicina može zbrinuti i pacijenta čija je osnovna bolest na samom početku, na vreme otkrivena i time sa pozitivnim ishodom (na primer karcinom u prvoj fazi). U našoj kulturi se palijativna medicina vezuje za kraj života, što je pogrešan pristup.

Medicinski tim ujedno, zbrinjavajući pacijenta, edukuje i članove porodice u smeru da što više pomognu svom obolelom članu. Detaljno se prave tabele za doziranje terapije jer je članu porodice često to nepoznanica i veliki izvor stresa.

Jedan od glavnih simptoma sa kojima se pacijent suočava je bol. Veoma je važno napraviti procenu njegove prirode i jačine i su skladu sa time pripisati adekvatnu terapiju.
Česti simptomi su i mučnina, povraćanje, dijareje ili opstipacije, gubitak telesne težine, apetita,  pokretljivosti, kontrole mokrenja i defekacije.
Od psihičkih simptoma su česte halucinacije i delirijum.

U palijativnoj medicini takođe postoje urgentna stanja poput hiperkalcemije, kompresije kičmene moždine, sindroma v.cave koji se urgentno i tretiraju.

Palijativnim pristupom se može mnogo pomoći pacijentu i članovima porodice da se pacijent,  pre svega oseća kao čovek kome je očuvano dostojanstvo, a porodica kao neko ko je podržan.